Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς ιδρύθηκε το 2000 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών που δημοσιεύτηκε στο τεύχος Β’ της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως με αριθ. Φύλλου 1309/30-10-2000. Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και διοικείται από πενταμελές Εφορευτικό Συμβούλιο με τριετή θητεία που ορίστηκε σύμφωνα με το ΦΕΚ 850/ΥΟΔΔ/24-11-2015 «Συγκρότηση Εφορευτικού Συμβουλίου Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς». Στεγάζεται σε κτήριο που παραχωρήθηκε προς χρήση από το Δήμο Κιλκίς (ΦΕΚ 1252/τ. Β/14-6-2011) στον πάρκο «Κήπος» της πόλης.

Κύριο μέλημά της αποτελεί η προώθηση της φιλαναγνωσίας, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, πέρα από θρησκευτικές, φυλετικές, πολιτικές ή άλλες διακρίσεις.

Η συλλογή της αριθμεί πάνω από 30.000 τόμους βιβλίων όλων των θεματικών κατηγοριών και εμπλουτίζεται διαρκώς με νέους τίτλους, με στόχο να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες πληροφοριακές ανάγκες του κοινού της. Στη συλλογή περιλαμβάνεται και ένας μεγάλος αριθμός cd και dvd (ταινίες, ντοκιμαντέρ, μουσική, παιχνίδια), τα οποία οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν εντός του χώρου της Βιβλιοθήκης.

Η Βιβλιοθήκη διαθέτει Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης με 7 θέσεις ηλεκτρονικών υπολογιστών με ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο, αναγνωστήριο και παιδικό τμήμα που ανακαινίστηκε το 2012 από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, βιβλιοπαρουσιάσεις, ανοιχτές δράσεις για παιδιά που σχεδιάζονται είτε από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης είτε από το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών με επικεφαλής την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος,  του οποίου είναι μέλος, και εκδηλώσεις σε συνεργασία με φορείς και υπηρεσίες της πόλης που έχουν ως στόχο την πολιτιστική και πνευματική ανάπτυξη του τόπου. Σημαντική βοήθεια για τη Βιβλιοθήκη αποτελεί το Δίκτυο Εθελοντών της, το οποίο αναλαμβάνει την υλοποίηση ορισμένων δράσεών της.