Το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης


f0d209630a0d028a0125d92c28b506e4

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τους:

1. Βαλσάμω Μανιουρά, κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, Προϊσταμένη
Email επικοινωνίας: vmanioura@sch.gr


2.Ιορδάνης Ανθυμίδης, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

3. Σωτηρία Μιχαηλίδου, κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, αποσπασμένη Εκπαιδευτικός για το σχολικό έτος 2016-2017