Το Προσωπικό της Βιβλιοθήκης

f0d209630a0d028a0125d92c28b506e4

Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης αποτελείται από τους:

Μόνιμο προσωπικό
1. Βαλσάμω Μανιουρά, κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Email επικοινωνίας: vmanioura @ sch.gr

Προσωπικό Αορίστου Χρόνου
1. Ιορδάνης Ανθυμίδης, κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Email επικοινωνίας: nakanthem @ yahoo.gr

Αποσπαμένοι Εκπαιδευτικοί για το σχολικό έτος 2017-2018
1. Σωτηρία Μιχαηλίδου, κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής