Ωράριο Λειτουργίας


Clock

 

Σας ενημερώνουμε ότι η Βιβλιοθήκη από αρχές Νοεμβρίου 2016 λειτουργεί τις κάτωθι μέρες και ώρες:
Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή 08:00 -15:15
Τετάρτη 11:00-19:00