Ωράριο Λειτουργίας


Από Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 έως και την Πέμπτη 31 Μαΐου 2018  το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη, Παρασκευή: 08:00 – 15:15

Τετάρτη: 12:15 – 19:45

Θερινό ωράριο εξυπηρέτησης κοινού

Από την Παρασκευή 1η Ιουνίου 2018 έως και την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018  το ωράριο εξυπηρέτησης του κοινού διαμορφώνεται ως ακολούθως:

Δευτέρα έως Παρασκευή 08:00-15:15