Επικοινωνία

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς
Ελ. Βενιζέλου – Δημοτικός Κήπος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2341076338
Φαξ: 2341076339
E-mail: vivlkilk @ sch.gr
Facebook: www.facebook.com/LibraryKilkis