Επικοινωνία


file000152274860

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς
Ελ. Βενιζέλου – Δημοτικός Κήπος
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2341076338
Φαξ: 2341076339
Mail: vivlkilk @ sch.gr