Υπηρεσίες

Service

Οι Υπηρεσίες που προσφέρει η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς αφορούν το δανεισμό τεκμηρίων, τη χρήση των Η/Υ, την πλοήγηση στο Διαδίκτυο και την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών της Α’/βάθμιας και Β’/βάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας. Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Κιλκίς, προσπαθώντας να συμβαδίσει με τις ανάγκες και τους ρυθμούς της εποχής, επεκτείνει τις Υπηρεσίες της στο κοινό σε καίριους τομείς πληροφόρησης και αναβαθμίζει την ποιότητά τους μέσω του παρεχόμενου εξοπλισμού.

Δανεισμός

Η συλλογή της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Κιλκίς, αποτελούμενη από έντυπο, οπτικοακουστικό υλικό και ηλεκτρονικά μέσα και περιοδικό τύπο δεν είναι πλήρως καταγεγραμμένη. Καταχωρημένοι, την τρέχουσα χρονική στιγμή, σε πλήρη αυτοματοποιημένη μορφή είναι περίπου 14.000 τόμοι. Η Βιβλιοθήκη είναι συνδρομήτρια σε ελληνικά περιοδικά και διατηρεί αρχείο τοπικών εφημερίδων από το 2000 και έπειτα.
Η αναζήτηση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης μπορεί να γίνει είτε μέσω της ιστοσελίδας μας είτε μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης «Αργώ»

Για την ηλεκτρονική επεξεργασία, καταχώριση και αναζήτηση του υλικού χρησιμοποιείται το αυτοματοποιημένο σύστημα Βιβλιοθηκών ΑΒΕΚΤ 5.6. Η επιστημονική ομάδα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης διαθέτει το λογισμικό και παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη.

Πυρήνας της συλλογής της Βιβλιοθήκης αποτελεί η συλλογή της παλιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης με αρκετές σπάνιες εκδόσεις. Η συλλογή σταδιακά εμπλουτιζεται με νέο υλικό, με στόχο να μπορεί να ανταποκρίνεται στις διαρκώς αυξανόμενες πληροφοριακές και ψυχαγωγικές ανάγκες του κοινού.

Τα μέλη της Βιβλιοθήκης έχουν πρόσβαση σε όλη τη συλλογή της Βιβλιοθήκης.
Από το δανεισμό εξαιρούνται ορισμένοι τύποι τεκμηρίων:

  • Το πληροφοριακό υλικό ήτοι εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, πολύτομα έργα, βοηθήματα, χάρτες και οδηγοί.
  • Περιοδικά, εφημερίδες, CD-ROM και DVD-ROM
  • Σπάνια βιβλία και παλιές εκδόσεις

Το υλικό που δεν δανείζεται βρίσκεται στη διάθεση των εγγεγραμμένων μελών προς χρήση στο χώρο του αναγνωστηρίου της Βιβλιοθήκης. Είναι επίσης δυνατή η μερική αναπαραγωγή φωτοαντιγράφων των τεκμηρίων με το κατά το δυνατόν ελάχιστο κόστος, το ύψος του οποίου ανέρχεται στα 0,10 λεπτά ανά σελίδα. (Μέγιστος αριθμός φωτοτυπιών: 5 σελίδες ανά ημέρα)

Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

Στο χώρο που στεγάζεται η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς λειτουργεί και το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης. το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Δημιουργία Δημόσιων Κέντρων Πληροφόρησης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας»

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης, αποτελούμενο από 7 σταθμούς εργασίας, επικεντρώνεται στην εξασφάλιση πρόσβασης σε ηλεκτρονικό υλικό ενημέρωσης του κοινού για μια σειρά θεμάτων όπως εκπαίδευσης, πολιτισμού, οικονομικά και αναπτυξιακά με στόχο την εξοικείωση και ένταξη του κοινού στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Το κοινό που επισκέπτεται τη Βιβλιοθήκη μπορεί να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο, να αναζητήσει πληροφορίες σε ηλεκτρονικές Βάσεις Δεδομένων, να κάνει ON-LINE αναζήτηση στον κατάλογο της Βιβλιοθήκης, να χρησιμοποιήσει τον εξοπλισμό που του παρέχεται, εκτυπωτές και σαρωτής, πάντα όμως στα πλαίσια του Κανονισμού που διέπει το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης.
Από το 2008 η Βιβλιοθήκη διαθέτει δύο επιπλέον σταθμούς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, έχει εξοπλιστεί με 2 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, έναν για άτομα με κινητικά προβλήματα και έναν για άτομα με προβλήματα ή με απώλεια όρασης, με 1 οθόνη Braille, 1 εκτυπωτή Braille και 1 συσκευή μεγέθυνσης κειμένου. Για τα άτομα με ολική τύφλωση παρέχεται επίσης η δυνατότητα ψηφιοποίησης γραπτών κειμένων και εκτύπωσής τους σε μορφή Braille.
Η προμήθεια του εξοπλισμού της Βιβλιοθήκης πραγματοποίηθηκε στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τα οφέλη από τη χρήση του Δημόσιου Κέντρου Πληροφόρησης είναι πολλαπλά:

  • Εξοικείωση των πολιτών με τη Βιβλιοθήκη και τις υπηρεσίες πληροφόρησης και πρόσβαση στη γνώση
  • Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
  • Πρόσβαση απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης
  • Αύξηση της χρήσης της Βιβλιοθήκης

Κινητή Βιβλιοθήκη

Η Κινητή Βιβλιοθήκη δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Στη συνέχεια, μέσω του Έργου «Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών» συνέχισε να εξυπηρετεί σχολικές μονάδες του Νομού έως το Δεκέμβρη του 2008 οπότε και έληξε το πρόγραμμα.
Αποτέλεσε πυρήνα γνώσης, πληροφόρησης και ψυχαγωγίας και συνέβαλε ουσιαστικά στην εξάλειψη των ανισοτήτων στο εκπαιδευτικό και πληροφοριακό σύστημα μεταξύ Κέντρου και Περιφέρειας και στην παροχή ίσων ευκαιριών στη μάθηση.

Οι μαθητές μέσα από το Πρόγραμμα και με την καθοδήγηση του εξειδικευμένου προσωπικού της Κινητής εξοικειώθηκαν με τις υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης και την τεχνολογία, καθώς εντός του Βιβλιοαυτοκινήτου λειτουργούσε και το Δημόσιο Κεντρο Πληροφόρησης, με έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή με πρόσβαση στο διαδίκτυο μέσω ασύρματης σύνδεσης με δορυφόρο.