Δανεισμός

Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο είτε για δανεισμό είτε για επιτόπια χρήση στο αναγνωστήριο. Κάθε Μέλος δικαιούται να δανείζεται έντυπο υλικό για 30 ημέρες. Οι ενήλικες έχουν δικαίωμα να δανείζονται έως 5 τεκμήρια τη φορά και οι ανήλικοι έως 4. Η ανανέωση των βιβλίων για επιπλέον 15 μέρες μπορεί να γίνει με φυσική παρουσία, τηλεφωνικά ή και ηλεκτρονικά μέσω των κωδικών που δίνονται στον χρήστη κατά την εγγραφή του.

Κάθε χρήστης που επιθυμεί να δανειστεί υλικό αιτείται την έκδοση κάρτας μέλους με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας, του διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού του ίδιου ή του κηδεμόνα του εάν είναι ανήλικος. Η επίδειξη της κάρτας μέλους είναι υποχρεωτική για τον δανεισμό του υλικού και η κάρτα είναι αυστηρώς προσωπική.