Δανεισμός

Το υλικό της Βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμο είτε για δανεισμό είτε για επιτόπια χρήση στο αναγνωστήριο. Το σύνολο των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης προσφέρεται δωρεάν.

Κάθε χρήστης που επιθυμεί να δανειστεί υλικό αιτείται την έκδοση κάρτας μέλους με βάση τα στοιχεία της ταυτότητας, του διαβατηρίου ή άλλου πιστοποιητικού του ίδιου ή του κηδεμόνα του εάν είναι ανήλικος. Η επίδειξη της κάρτας μέλους είναι υποχρεωτική για τον δανεισμό του υλικού και η κάρτα είναι αυστηρώς προσωπική.

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

– Κάθε Μέλος δικαιούται να δανείζεται έντυπο υλικό από το Δανειστικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης για 30 ημέρες, με δικαίωμα ανανέωσης           (τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά) για 15 επιπλέον ημέρες, εφόσον το εν λόγω υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλα μέλη. Οι ενήλικες έχουν δικαίωμα να δανείζονται έως 5 τεκμήρια τη φορά και οι ανήλικοι έως 4.

– Υπάρχει δυνατότητα κράτησης βιβλίων, που δεν είναι διαθέσιμα τη στιγμή της ζήτησης, τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά μέσω του προσωπικού λογαριασμού του Μέλους. Για τις κρατήσεις τηρείται προτεραιότητα και το Μέλος ειδοποιείται τηλεφωνικά. Ο αριθμός των βιβλίων που μπορεί να κάνει κράτηση το Μέλος είναι μέχρι 3 για τους ενήλικες και   μέχρι 2 για τους ανήλικους. Το Μέλος είναι υποχρεωμένο να προσέλθει εντός 5 ημερών από την ημερομηνία τηλεφωνικής του ειδοποίησης για να δανειστεί το τεκμήριο που έχει κάνει κράτηση. Σε άλλη περίπτωση η κράτηση ακυρώνεται.

Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ

– Κάθε Μέλος μπορεί να χρησιμοποιήσει τα επιτραπέζια παιχνίδια στο χώρο της Βιβλιοθήκης ή να δανειστεί μέχρι 2 για 10 μέρες, με δικαίωμα ανανέωσης – τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά – για 10 επιπλέον ημέρες, εφόσον το εν λόγω υλικό δεν έχει ζητηθεί από άλλα Μέλη.

Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Οι έξυπνες συσκευές δανείζονται δωρεάν στα μέλη της Βιβλιοθήκης άνω των 18 ετών, αφού συμπληρώσουν και συνυπογράψουν με τη Βιβλιοθήκη το ανάλογο έντυπο χρήσης

– Η περίοδος δανεισμού του υπολογιστή – ταμπλέτα (tablet) είναι 10 ημέρες με δικαίωμα 1 ανανέωσης για επιπλέον 10 ημέρες

– Η περίοδος δανεισμού της ηλεκτρονικής συσκευής ανάγνωσης  (e-reader) είναι 20 ημέρες με δικαίωμα 1 ανανέωσης για επιπλέον 20 ημέρες

Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΞΥΠΝΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ