Βιβλιοπαρουσιάσεις – Δράσεις

Η Βιβλιοθήκη υλοποιεί κάθε χρόνο δημιουργικές δραστηριότητες και βιβλιοπαρουσιάσεις. Στόχος μας αποτελεί η ψυχαγωγία, η δημιουργική απασχόληση, η πολιτιστική και πνευματική καλλιέργεια, η ανάπτυξη κοινωνικών δεσμών. Αρωγός στην προσπάθειά μας είναι το Δίκτυο Εθελοντών μας καθώς προσφέρει σημαντική βοήθεια αναλαμβάνοντας την υλοποίηση και την υποστήριξη μέρους των δράσεών μας.

Για το έτος 2020 δεν πραγματοποιούνται δράσεις στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού.