Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Σήμερα αποτελείται από 7 σταθμούς εργασίας οι οποίοι έχουν πρόσφατα αναβαθμιστεί. Παρέχει δωρεάν πρόσβαση στο διαδίκτυο, χρήση ασυρμάτου δικτύου (Wi-Fi) καθώς και τη δυνατότητα χρήσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού -εκτυπωτές και σαρωτής- πάντα όμως στο πλαίσιο του Κανονισμού που διέπει το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης. Για να χρησιμοποιήσετε το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένο μέλος της Βιβλιοθήκης.