Διαδανεισμός

Η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει την υπηρεσία του διαδανεισμού, τον δανεισμό δηλαδή υλικού από άλλες Βιβλιοθήκες. Ο χρήστης εντοπίζει τον τίτλο που τον ενδιαφέρει και εφόσον και η άλλη Βιβλιοθήκη υποστηρίζει την εν λόγω υπηρεσία, πραγματοποιείται ο δανεισμός. Στην περίπτωση του διαδανεισμού ισχύουν οι όροι της Βιβλιοθήκης από την οποία προέρχεται το τεκμήριο (ημέρες δανεισμού, δυνατότητα ανανέωσης κλπ).