Δράσεις για Παιδιά

Κατά τη διάρκεια όλου του έτους πραγματοποιούνται δραστηριότητες για παιδιά. Κάποιες από αυτές σχεδιάζονται από το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών με επικεφαλής την Εθνική Βιβλιοθήκη. Τα παιδιά μέσα από ευφάνταστες και δημιουργικές δράσεις εξοικειώνονται με τη Βιβλιοθήκη και τη λειτουργία της, έρχονται σε επαφή με το βιβλίο, μαθαίνουν να συνεργάζονται και να αλληλοεπιδρούν.