Εκτυπώσεις – Φωτοτυπίες – Σαρώσεις

Φωτοτυπίες:

Φωτοτυπίες εκδίδονται αυθημερόν μόνο για βιβλία που δε δανείζονται, εφόσον δεν ξεπερνούν τις πέντε (5) σελίδες. Δεν φωτοτυπούνται σπάνια και πολύτιμα τεκμήρια, χειρόγραφα, παλαίτυπα, αρχεία, δημοσιεύσεις περιορισμένου αριθμού αντιτύπων και περιορισμένου αριθμού αριθμημένων αντιτύπων, παλαιότερες εκδόσεις τοπικών ιστορικών αρχείων κ.λ.π. Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση η αναπαραγωγή ολόκληρων έργων (ποιήματα, βιβλία). Η φωτοτύπηση γίνεται με σεβασμό στην ισχύουσα νομοθεσία και τους όρους άδειας χρήσης που αφορούν στην προστασία των συγγραφικών δικαιωμάτων (Ν. 2121/1993).

Εκτυπώσεις – Σαρώσεις:

Η Βιβλιοθήκη παρέχει τη δυνατότητα δωρεάν εκτύπωσης αρχείων καθώς και σάρωσης εικόνων. Η εκτύπωση γίνεται με ανώτατο όριο τις 2 σελίδες ημερησίως και η σάρωση με ανώτατο όριο τις 5 σελίδες.