Ιστορικό

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Κιλκίς ιδρύθηκε το 2000 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών (ΦΕΚ 1309/ τ. Β’/ 30-10-2000). Αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Από το 2011 η Βιβλιοθήκη στεγάζεται σε κτήριο που βρίσκεται στο πάρκο «Κήπος» και το οποίο παραχωρήθηκε προς χρήση από τον Δήμο Κιλκίς.