Κινητή Βιβλιοθήκη

Η Κινητή Βιβλιοθήκη ξεκίνησε να λειτουργεί το 2005 εξυπηρετώντας κατά κύριο λόγο σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού. Το προσωπικό που απασχολήθηκε, η προμήθεια του Βιβλιοαυτοκινήτου, του εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ράφια κλπ) καθώς και των βιβλίων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» και «Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών» με χρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το Βιβλιοαυτοκίνητο παρέμενε ακινητοποιημένο από τα τέλη του 2008 λόγω μη συνέχισης της χρηματοδότησης.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Βιβλιοθήκης ένας υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Οδηγών. Οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του Βιβλιοαυτοκινήτου όπως και ο εμπλουτισμός της συλλογής με νέους και επικαιροποιημένους τίτλους έχουν ολοκληρωθεί.

Η Κινητή Βιβλιοθήκη επισκέπτεται σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που εδρεύουν σε χωριά εντός και εκτός του Νομού Κιλκίς.

Σκοπός της πρωτοβουλίας:

 • Η καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στους νέους.
 • Η διεύρυνση των πνευματικών τους οριζόντων.
 • Η εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε ποιοτικό αναγνωστικό υλικό.

Λειτουργία:

 • Η Κινητή Βιβλιοθήκη επισκέπτεται τα σχολεία βάσει προκαθορισμένου προγράμματος.
 • Οι μαθητές/τριες έχουν τη δυνατότητα δανεισμού βιβλίων από ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως λογοτεχνία, επιστήμη, ιστορία, τέχνες κ.ά.
 • Το εξειδικευμένο προσωπικό της βιβλιοθήκης είναι πρόθυμο να τους βοηθήσει στην επιλογή βιβλίων και να τους προσφέρει πληροφορίες για τις υπηρεσίες της.

Πρόσκληση:

 • Προσκαλούμε όλα τα σχολεία του νομού, πλην της πόλης του Κιλκίς να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την υλοποίηση προγραμμάτων δανεισμού με την Κινητή Βιβλιοθήκη.
 • Ενθαρρύνουμε τους μαθητές/τριες να αγκαλιάσουν αυτή την πρωτοβουλία και να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο του βιβλίου.

Πίστη μας:

 • Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η πρόσβαση στο βιβλίο αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα όλων.
 • Θεωρούμε την ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας ζωτικής σημασίας για την καλλιέργεια ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων.

Βεβαιότητα:

 • Είμαστε βέβαιοι ότι η επανέναρξη λειτουργίας της Δημόσιας Κινητής Βιβλιοθήκης θα αποτελέσει μια σημαντική παρέμβαση στην εκπαιδευτική κοινότητα του νομού.
 • Πιστεύουμε ότι θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγάπης για το διάβασμα και στην πνευματική ανάπτυξη των νέων μας.

Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά!