Κινητή Βιβλιοθήκη

Η Κινητή Βιβλιοθήκη ξεκίνησε να λειτουργεί το 2005 εξυπηρετώντας κατά κύριο λόγο σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού. Το προσωπικό που απασχολήθηκε, η προμήθεια του Βιβλιοαυτοκινήτου, του εξοπλισμού (ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ράφια κλπ) καθώς και των βιβλίων πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες» και «Ολοκλήρωση των Έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών» με χρηματοδότηση από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Το Βιβλιοαυτοκίνητο παραμένει ακινητοποιημένο από τα τέλη του 2008 λόγω μη συνέχισης της χρηματοδότησης.

Από τον Σεπτέμβριο του 2020 εντάχθηκε στο ανθρώπινο δυναμικό της Βιβλιοθήκης ένας υπάλληλος, κλάδου ΔΕ Οδηγών. Οι εργασίες επισκευής και αποκατάστασης του Βιβλιοαυτοκινήτου έχουν ξεκινήσει όπως και η προσπάθεια εμπλουτισμού της συλλογής της Κινητής με νέους και επικαιροποιημένους τίτλους. Ευελπιστούμε ότι σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να προγραμματίσουμε τις νέες μας επισκέψεις στα σχολεία μετά από 12 χρόνια παύσης.

Πλέον μπορούμε να οραματιζόμαστε μια Κινητή Βιβλιοθήκη που θα φτάνει στα πιο απομακρυσμένα μέρη του Νομού εξυπηρετώντας μικρούς και μεγάλους και θα άρει τους αποκλεισμούς που επιφέρει η αστικοποίηση.