Συλλογή Ενηλίκων

Πυρήνα της συλλογής ενηλίκων αποτέλεσε το υλικό της παλιάς Δημοτικής Βιβλιοθήκης. Η συλλογή αριθμεί πάνω από 23.000 τόμους βιβλίων και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων όπως πεζογραφία, ποίηση, θεατρικά έργα, φιλολογικές μελέτες, δοκίμια, ψυχολογία, θρησκεία, κοινωνικές,  φυσικές και εφαρμοσμένες επιστήμες, τέχνες, ιστορία κ.α

Τα τελευταία χρόνια γίνεται μια συστηματική προσπάθεια εμπλουτισμού της συλλογής κάνοντας χρήση των πόρων που προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.