Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Κατά τη διάρκεια του έτους υλοποιούμε εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται στα σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με στόχο τη γνωριμία και την εξοικείωση των μαθητών με τη Βιβλιοθήκη και τον κόσμο του βιβλίου.