Το Προσωπικό

Βαλσάμω Μανιουρά

Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Email επικοινωνίας: vmanioura @ sch.gr

Ιορδάνης Ανθυμίδης

Υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων

Δέσποινα Μαραγκουδάκη

Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων

Χρήστος Κρεμμύδας

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ Οδηγών

Σωτηρία Μιχαηλίδου

Αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής