Το Προσωπικό

Βαλσάμω Μανιουρά

Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων, Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Email επικοινωνίας: vmanioura @ sch.gr

Ιορδάνης Ανθυμίδης

Υπάλληλος ΙΔΑΧ κλάδου ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων
Email επικοινωνίας: nakanthemidis @ sch.gr

Δέσποινα Μαραγκουδάκη

Μόνιμη υπάλληλος κλάδου ΔΕ Διοικητικών – Γραμματέων
Email επικοινωνίας: despoinamar @ sch.gr

Χρήστος Κρεμμύδας

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΔΕ Οδηγών

Παναγιώτης Παπαδάς

Μόνιμος υπάλληλος κλάδου ΥΕ Καθαριότητας

Σωτηρία Μιχαηλίδου

Αποσπασμένη εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής