ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Η Βιβλιοθήκη επιζητά τη συνδρομή και τη βοήθεια δημόσιων και ιδιωτικών φορέων καθώς και ιδιωτών προκειμένου να ενισχύσει το έργο της. Μέρος της ανάπτυξης της συλλογής και των υπηρεσιών μας το οφείλουμε στην ευγενική προσφορά των χορηγών και των εθελοντών μας.