Όραμα – Στόχοι

Κύριο μέλημά μας αποτελεί η προώθηση της φιλαναγνωσίας, η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η καλλιέργεια των ατομικών δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων και η ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία, πέρα από όποιες θρησκευτικές, φυλετικές, πολιτικές ή άλλες διακρίσεις. Όραμά μας είναι να αποτελούμε έναν χώρο που επιτρέπει την ελεύθερη αυτοέκφραση και τη δημιουργικότητα, να καλλιεργεί τη συνεργασία και να ενισχύει τους κοινωνικούς δεσμούς, να διαφυλάττει και να αναδεικνύει την ιστορία και τις παραδόσεις του τόπου, να συμβάλλει καθοριστικά στην ευημερία και στη συνοχή της Κοινότητας.